Kategorier
Information

Information från grannsamverkan

Bostadsinbrotten i Järfälla ökar och då särskilt i lägenheter. Klicka på länken
och läs mer i informationsbrevet från polisen och Grannsamverkan.

Hälsningar från

Styrelsen