Webbokning av tvättstuga

Adressen för webbokning är http://loc.brfpolhem.se/m5webbokning/. Användarnamnet är 61-3036-1-X, där X byts ut mot ert lägenhetsnummer. Lösenordet lämnas över från tidigare innehavare eller återställs av styrelsen på begäran. Vi rekommenderar starkt att ni byter lösenord när ni tar över inloggningen från tidigare bostadsrättsinnehavare eller efter återställning. Instruktioner för användning av bokningssystemet via webbläsare finns här. För mobilbokning, se istället instruktionerna här.