Webbokning av tvättstuga

Adressen för webbokning är tvattstuga.brfpolhem.se. Användarnamnet är 61-3036-1-X, där X byts ut mot ert lägenhetsnummer. Lösenord vid inloggning är 1mellanslag234. Vi rekommenderar att ni byter lösenord efter första inloggningen. Instruktioner för användning av bokningssystemet via webbläsare finns här. För mobilbokning, se istället instruktionerna här.