Kategorier
Information

Ändring av antal boendemöten

Styrelsen har beslutat att minska antal boendemöten till 4 ggr per år.
Behovet av fler boendemöten finns inte, då det varit få eller inga boende som
kommit på mötena under föregående år.

Nästkommande boendemöte är måndagen den 4 mars. Varmt Välkomna!

Med hälsningar

Styrelsen