Ändring av antal boendemöten

Styrelsen har beslutat att minska antal boendemöten till 4 ggr per år.
Behovet av fler boendemöten finns inte, då det varit få eller inga boende som
kommit på mötena under föregående år.

Nästkommande boendemöte är måndagen den 4 mars. Varmt Välkomna!

Med hälsningar

Styrelsen

Publicerad i Information

Möten / Aktiviteter

  1. Träffa styrelsen!

    måndag 7 september . 19:00 - 19:30
  2. Träffa styrelsen!

    måndag 7 december . 19:00 - 19:30

Viktig Information

Under trivselregler hittar du sådant som vi kan tycka är självklart, men det verkar inte vara så för alla.

Viktigt att alla går in och läser så att vi alla boende inte skapar extra kostnader för föreningen. I form av extra avgifter för att vi måste ta in städfirmor

Ser ni någon som lyfter in stora möbler och sådant i soprummen så säg gärna till oss i styrelsen!