Styrelsen

Styrelsens viktigaste uppgift är att för medlemmarnas räkning ansvara för förvaltningen av
brf polhems 
fastigheter och ekonomi.

STYRELSEN
 office-1209640_960_720
Mathias Johanson, ordförande

Kenneth Farneland, vice ordförande

Elisabet Nordqvist, ledamot

Victor Sjöberg, ledamot

Carlos Catalan Aqueveque, ledamot

Roger Lundgren, suppleant

Arash Redstorm, HSB ledamot


Övriga förtroendevalda

Valberedning:
Lars Hansson
Eva Carlsson
epost: valberedning@brfpolhem.se