Kategorier
Information

Dags att motionera

Hej,

Har du en motion som du vill få behandlad på bostadsrättsföreningens ordinarie föreningsstämma? Kom då ihåg att enligt stadgarna skall motionen vara inlämnad till styrelsen senast den sista februari.

Hälsningar,
Styrelsen