Kategorier
Information

Bygga veranda med tak

Vid utbyggnationer, altanbyggnationer med tak samt skärmar och staket som är högre än 80 cm ska en skriftlig ansökan lämnas till styrelsen med beskrivning på̊ vad som skall göras. Skicka ett mail till styrelsen@brfpolhem.se

Fastigheterna i Polhem räknas som flerfamiljshus. Observera! För flerfamiljshus krävs alltid bygglov för altan med tak samt skärmväggar (plank). 

Ansökan skickas in till byggnadsnämnden, Järfälla kommun.

Med hälsningar

Styrelsen