Ansökan om tillstånd till andrahandsupplåtelse

Om du önskar upplåta din bostadsrättslägenhet i andra hand, vänligen skicka in din ansökan via formuläret nedan.

  Bostadsrättshavare/sökande

  Namn*

  E-post*

  Telefonnummer*

  Personnummer/organisationsnummer*

  Bostadsrättslägenhetens adress*

  Bostadsrättslägenhetens lägenhetsnummer*

  Adress under uthyrningstiden

  Föreslagen hyresgäst

  Namn*

  E-post*

  Personnummer/organisationsnummer*

  Nuvarande adress*

  Referens

  Hyrestid

  Från och med:

  Till och med:

  Skäl och övriga upplysningar

  Kopia av upprättat hyresavtal med den föreslagne hyresgästen

  Annan handling

  Ansökan

  Försäkran

  Om du har frågor om ansökan, maila oss på styrelsen@brfpolhem.se.