Ansökan om tillstånd för ändring av lägenhet

Om du önskar genomföra en större ändring eller renovering av din lägenhet, vänligen skicka in din ansökan via formuläret nedan.

  Namn*

  E-post*

  Telefonnummer*

  Bostadsrättslägenhetens adress*

  Bostadsrättslägenhetens lägenhetsnummer*

  Föreslagen åtgärd*

  Skiss*

  Entreprenör som anlitas att utföra det huvudsakliga arbetet*

  Organisationsnummer för entreprenör

  Ändringen innefattar våtrum*

  Entreprenör har gällande våtrumscertifiering

  Ändringar innefattar förändring av planlösning*

  Ändringar innefattar håltagning i bärande väggar/konstruktion*

  Försäkran

  Om du har frågor om ansökan, maila oss på styrelsen@brfpolhem.se.