Soprum

recycle-29227_960_720

From 11 april 2015 ingår föreningen i Järfälla kommuns matavfallssystem. Detta system
kommer så småningom att bli ett framtida krav från kommunen. Varför kommunen använder
detta system är för att de vill ta vara på avfallet som en resurs. Idag körs matavfallet till en
rötningsanläggning, där det omvandlas till biogas och biogödsel.

Vi i styrelsen anser att det är ett sätt att göra en insats för miljön och för föreningen. Systemet
är gratis och sköts helt av Järfälla kommun. Det vi gör som boende är dock bland det viktigaste,
sortera matavfallet på rätt sätt.

När dina bruna påsar börjar ta slut finns det extra att hämta i soprummen.

I de nuvarande soprummen kan ni slänga följande avfall:

  • Hushållssopor
  • Grovsopor
  • Matavfall/Kompost, här kan ni hämta fler bruna påsar när dina är slut.
  • El-avfall & Batterier, Glödlampor. El-avfall måste läggas i buren.

I det gamla kompostrummet som finns på två platser, ena på Nydalsvägen och den earth-1709250__340andra på Östanvägen kan ni slänga följande avfall:

  • Pappersförpackningar & Wellpapp
  • Glas
  • Metall
  • Plast
  • Tidningar

Övriga grovavfall såsom möbler, cyklar etc. skall du som boende lämna till
Görvälns återvinningscentral.

Gå in på Järfälla kommuns hemsida, sök på matavfall och där finns mer
information om matavfall och hur det fungerar.