Kategorier
Information

Ska ni renovera badrum?

Från den 1 november 2015 betalar föreningen för byte av golvbrunn vid renovering av badrum. Bytet måste dock utföras av en firma som är anvisad av styrelsen, detta för att det ska bli korrekt utfört och tillförlitlig information sparas och dokumenteras.
Tag Kontakt med styrelsen i god tid före eventuell renovering så får ni information vem ni ska kontakta.
Föreningen har idag avtalat med Järfälla Badrumsrenovering angående byte golvbrunnar.
Regler som gäller är att vid renovering, oavsett om det är matta eller klinker o kakel, så skall brunnar äldre än -91 bytas.