Kategorier
Information

Inomhustemperaturen

Ett flertal boende har kontaktat styrelsen pga en för låg inomhustemperatur.
Vi vill meddela boende att styrelsen har beslutat att höja inomhustemperaturen
i bostäderna.

Med hälsningar

Styrelsen