Kategorier
Information

Tvätt av motorfordon är inte tillåtet

Tvätt av motorfordon får inte ske på våra gårdar, detta är förbjudet och kommunen kan stämma oss. Enligt miljölagstiftningen är det inte tillåtet att släppa ut tvätt- och spolvatten från fordonstvätt till dagvattennätet och därmed i vattendragen.

Det bästa alternativen är att tvätta motorfordon i en bra tvättanläggning med bra rening.

Tillsammans måste vi skydda Mälarens vatten som vi använder för att framställa dricksvatten och för att bada och fiska i.

Närmaste tvättanläggning är okq8, Jättevägen 1. Vid stora korsningen vid påfart E18, mot Kallhäll.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen