Festlokal

UTHYRNINGSLOKAL FÖR MEDLEMMAR

Östanvägens uthyrningslokal
Vi i styrelsen har beslutat att inte rusta upp den uthyrningslokal föreningen har idag på Östanvägen. I dagsläget krävs det att hela lokalen rustas upp ordentligt och inköp av möbler m.m. behövs.

Styrelsen har tittat på hur mycket vår egen uthyrningslokal har utnyttjats de senaste åren och användningen har varit låg. De kostnader som vi idag behöver avsätta för att rusta upp vår lokal beräknas till ca 50-60 000 kr.

Grannföreningens festlokal
För närvarande har vi ej möjlighet att utnyttja grannföreningens festlokal (Sunnanvindsgränd 91).

Hälsningar,
Styrelsen