Energiavtal

energioptimeringLåga driftskostnader gynnar alla medlemmar då ni betalar för dessa gemensamt!

Föreningen har tecknat energiavtal med HSB. Avtalet innebär i korthet att vi kommer jobba för att sänka totalkostnaden för värme, el och vatten. Detta arbete kommer pågå fortlöpande under en femårsperiod.

Värme är viktigt!

Många boende anmäler att man upplever fel på den. Nedan listar vi några av de vanligaste felen, som inte är fel utan som du själv ansvarar för att kontrollera, så att inte föreningen, eller du som privatperson råkar ut för onödiga felsökningskostnader. Innan du gör en felanmälan bör du därför först utesluta fel som du själv ansvarar för, se nedan.

Termometern – så mäter du

Ska inte avläsas om den sitter på eller i närheten av en yttervägg eller fönster. Temperaturen som är relevant är i din vistelsezon som mäts ca 1 meter från yttervägg och golv.

Temperaturen bör vara ca 21 grader och som lägst 20 grader.

Termostaten eller vredet

En vanlig felorsak med båda dessa är att de inte är vridna tillräckligt högt. Vanligt är att man vridit ner dessa över sommaren och glömmer vrida upp till hösten/vintern.

Om du är osäker se till att alltid ha dessa vridna till max inställning. Man vrider dem då motsols tills det tar stopp. Om det då blir för varmt vrider man sedan ner dessa i små steg till man får en behaglig temperatur. Låt det dock gå ett dygn mellan justeringarna då det kan ta sin tid för rummet att justera värmen.

Föredrar man svalare i t ex sovrummet se till att stänga dörren då det påverkar värmen i hela bostaden när man vrider ner temperaturen.

Möblering

Både termostatventiler och element behöver fri cirkulation. Inred därför inte med möbler eller tunga gardiner framför – de hindrar värmen från att strömma ut i rummet. Undvik också värmealstrande apparater för nära termostaten. Värmen från t.ex. en tv kan göra att en termostat slår av.

Köksfläkten

Om fläkten står på ett forcerat läge, som vid matlagning, i onödan kan den bidra till att värmen dras ut ur lägenheten.

Vädra rätt

När du vädrar så gör det snabbt och effektivt, gärna med tvärdrag i max 10 minuter. Kalluften från ett fönster som står på glänt kyler ner lägenheten. Det kan ta lång tid att värma upp tak, väggar och golv som kylts ner under en längre period. Man kan inte vädra längre tider och samtidigt förvänta sig att värmen blir okej kort tid efter man slutat vädra.

Elementskydd

Att bygga in sitt element för att snygga till det gör att värmeavgivningen minskar så det får betydelse för inomhustemperaturen. Val av elementstorlek och injustering av fastighetens värmesystem är nästan alltid utfört under förutsättning att dessa är fria mot rummet. Väljer man att använda elementskydd så gör man med andra ord ett val som din bostadsrättsförening inte kan göra något åt ifall du har det svalare i din bostad.

När du konstaterat att något är fel vill vi att du gör en felanmälan till:

HSB på 010-442 50 00 / e-post: felanmalan.mail@hsb.se
Kontaktpersoner vid frågor

Förvaltare: Camilla Suneson                                   tel. 010-442 50 36
Styrelsen: styrelsen@brfpolhem.se                         tel. 070-092 82 93

Möten / Aktiviteter

  1. Träffa styrelsen!

    måndag 7 september . 19:00 - 19:30
  2. Träffa styrelsen!

    måndag 7 december . 19:00 - 19:30

Viktig Information

Under trivselregler hittar du sådant som vi kan tycka är självklart, men det verkar inte vara så för alla.

Viktigt att alla går in och läser så att vi alla boende inte skapar extra kostnader för föreningen. I form av extra avgifter för att vi måste ta in städfirmor

Ser ni någon som lyfter in stora möbler och sådant i soprummen så säg gärna till oss i styrelsen!