Kategorier
Information

Värmeläckage vid renovering

Ett läckage på element (värmeläckage) orsakat av en boende uppstod nyligen i samband med renovering. Om ett läckage uppstår under vintertid blir samtliga boende i området utan värme i lägenheten. Nu hände det under sommartid och orsakade inget obehag för föreningens medlemmar.

Vi vill uppmärksamma boende på vilka regler som gäller vid renovering.

Föreningens värmeelement, ledningar inkl. värmeledningar får absolut inte hanteras av någon annan än certifierad VVS montör samt kräver tillstånd av styrelsen.

Med hälsningar

Styrelsen

Kategorier
Information

Tvätt av motorfordon är inte tillåtet

Tvätt av motorfordon får inte ske på våra gårdar, detta är förbjudet och kommunen kan stämma oss. Enligt miljölagstiftningen är det inte tillåtet att släppa ut tvätt- och spolvatten från fordonstvätt till dagvattennätet och därmed i vattendragen.

Det bästa alternativen är att tvätta motorfordon i en bra tvättanläggning med bra rening.

Tillsammans måste vi skydda Mälarens vatten som vi använder för att framställa dricksvatten och för att bada och fiska i.

Närmaste tvättanläggning är okq8, Jättevägen 1. Vid stora korsningen vid påfart E18, mot Kallhäll.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Kategorier
Information

Uthyrningslokal för medlemmar

Vi i styrelsen har beslutat att inte rusta upp den uthyrningslokal föreningen har idag på östanvägen. I dags läget krävs det att hela lokalen rustas upp ordentligt och inköp av möbler mm behövs.

Vi i styrelsen har tittat på hur mycket vår egen uthyrningslokal har utnyttjats de senaste åren och användningen har varit väldigt lite. De kostnader som vi idag behöver avsätta för att rusta upp vår lokal beräknas till ca 50-60 000 kronor.

Styrelsen har varit i kontakt med grannföreningen Brf Nydal för att få utnyttja deras lokaler.

Festlokalen ligger på Sunnanvändsgränd 91. Det är en större lokal på ca 65 kvm, med servis för ca 50 personer och bord och stolar för 70 personer. Den har ett välutrustat kök med bl.a. diskmaskin och microvågsugn. Bord och stolar kan lånas separat. Lokalen lånas ut av fritidskommitén för en kostnad av 500 kr plus 500 kr i deposition.

Fritidslokalen ligger på Sunnanvindsgränd 29. En llmän samlingslokal, ca 40 kvm med sittplatser vid bord för ca 10 personer. finns också en sittgrupp, 3+2 och ett par fåtöljer i rummet, en TV. I pentryt finns kaffekokare och servis. Lokalen lånas mot deposition av fritidskommitén.

Kontakt till grannföreningen är följande:
Mobil: 076-878 76 33
E-post: brfnydal@gmail.com
 

Hälsningar

Styrelsen

Kategorier
Information

Ska ni renovera badrum?

Från den 1 november 2015 betalar föreningen för byte av golvbrunn vid renovering av badrum. Bytet måste dock utföras av en firma som är anvisad av styrelsen, detta för att det ska bli korrekt utfört och tillförlitlig information sparas och dokumenteras.
Tag Kontakt med styrelsen i god tid före eventuell renovering så får ni information vem ni ska kontakta.
Föreningen har idag avtalat med Järfälla Badrumsrenovering angående byte golvbrunnar.
Regler som gäller är att vid renovering, oavsett om det är matta eller klinker o kakel, så skall brunnar äldre än -91 bytas.

Kategorier
Information

Förslag till hemsidan?

Har du förslag på vad som ska finnas på hemsidan, maila till hemsida@brfpolhem.se
Vi vill veta vad du tycker!