Andrahand

keys-1317391_960_720VAD GÄLLER VID ANDRAHANDSUPPLÅTELSE?

Under en andrahandsupplåtelse är du som bostadsrättsinnehavare alltid ansvarig för att
din hyresgäst följer föreningens stadgar och ordningsregler.

ANSÖKAN
Bostadsrättsinnehavaren ska lämna en skriftlig ansökan om andrahandsupplåtelse till styrelsen
för att få tillstånd att hyra ut sin lägenhet. Olovlig andrahandsupplåtelse kan innebära skäl till förverkande av bostadsrättslägenheten.

Om bostadsrättsinnehavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att neka tillstånd för uthyrningen ska styrelsen ge tillstånd till uthyrningen.

Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan begränsas till viss tid och förenas med villkor.

SAMTYCKE
Styrelsens samtycke krävs inte om lägenheten är avsedd för permanent boende och innehas av kommun
eller landsting. Styrelsen ska underrättas om upplåtelsen.

Om styrelsen inte ger sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse har bostadsrättsinnehavaren möjlighet att
överlämna ärendet till Hyresnämnden som då beslutar i frågan.

BESITTNINGSSKYDD
Avtala om att hyreslagens bestämmelser om besittningsskydd inte ska gälla mellan dig och hyresgästen,
detta i syfte för att kunna återta nyttjanderätten till lägenheten. En sådan överenskommelse ska i vissa fall även
godkännas av Hyresnämnden.

Styrelsen tillämpar enligt stadgar 2015 en administrativ avgift om 10 % procent av prisbasbeloppet varje år vid
godkänd andrahandsupplåtelse.


Ansök om andrahandsupplåtelse här: Ladda hem pdf